بازدید کننده گرامی

 از این بعد برای مراجعه به وبسایت "دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

لطفا از آدرس زیر استفاده نمایید:

www.safaiau.ac.ir

تا لحظاتی دیگر به صورت اتوماتیک به وبسایت جدید منتقل خواهید شد.